1. การดูแลเก็บรักษา : ควรเก็บในสถานที่ร่มไม่ถูกแดดฝนบริเวณที่เก็บควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรมีชั้นรองพื้นก่อนเสมอ

1. STORAGE : Store in a dry place.

2. การเคลื่อนย้าย : ห้ามกลิ้งหรือกระแทก การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีนั้น ต้องใส่รถเข็น และวางในแนวตั้งเสมอ

2. HANDLING : Crucibles should always be handled with care.

3. การจัดวางเบ้าหลอมโลหะในเตาหลอม : ควรใช้แสตนตั้งเบ้าหลอมที่เหมาะสมกับเบ้าหลอม ไม่ตั้งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้และเบ้าหลอมโลหะได้

3. INSTALLATION : Use the proper crucible stand.(Same material and right size) Place ceramic wool between crucible bottom and crucible stand to prevent them from sticking together. Leave the recommended expansion allowance between the Crucible and supporting refractory at all points of contact.

4. การใส่โลหะในเบ้าหลอม : การไส่โลหะที่จะใช้หลอมไม่ควรไส่โลหะจนแน่นหรือล้น เบ้าหลอมเกินไป ให้ไส่โลหะในแนวตั้งตรงไม่ควรใส่แนวนอน

4. CHARGING : charge ingot or scrap carefully into the Crucible Do not wedge.

5. ตำแหน่งการเป่าไฟ : ไม่ควรถูกตัวเบ้าหลอมโลหะโดยตรง เพราะจะให้เบ้าหลอมเกิดการเสียหายได้ ตำแหน่งการเป่าไฟควรอยู่ในตำแหน่งแสตนรองเบ้าหลอมและไฟที่เป่าควรเป็นไฟเบ้าวน

5. FLAME LOCATION : Do not allow the burner flame to impinge directly on the Crucible

6. การเติมน้ำยาเพื่อไล่ขี้เตา : ควรใช้น้ำยาไล่ขี้เตาทีละน้อยอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้น้ำยาล้างด้านนอกของตัวเบ้าหลอม

6. FLUXING : Use fluxes sparingly.

7. การทำความสะอาดโลหะที่อยู่ในเบ้าหลอม : ควรทำความสะอาดวัสดุที่เกาะอยู่ขอบภายในเบ้าหลอมโลหะทันทีหลังจากที่หยุดการใช้งาน ไม่ควรปล่อยทิ้งให้วัสดุเกาะอยู่ตามภายในเบ้าหลอมโลหะจนเต็ม เพราะจะทำให้เศษวัสดุเกาะติดจนแข็ง ทำความสะอาดได้ยาก การใช้เหล็กสะกัด ควรใช้มือกระทุ้ง ไม่ควรใช้ค้อนตีเหล็กลงไป เพราะอาจทำให้เบ้าหลอมแตกเสียหายได้

7. CLEANING : Keep the Crucible clean. Soon after the operation stops,. Remove residual metal and-or dross build-up carefully.